Varhany pro Vinoř

Jste to především Vy, kteří přispíváte k tomu, aby restaurování našich varhan bylo vůbec možné. Proto se snažíme Vám veškeré dění co nejvíce přiblížit. Na této stránce budou postupně zveřejňovány všechny dokumenty, které sehrály důležitou roli v celém procesu přípravy a realizace restaurování našeho nástroje.

Název dokumentu Datum vzniku / podpisu Datum uveřejnění
Osvědčení veřejné sbírky (sken) 22. 2. 2019 7. 3. 2019
Restaurátorský záměr na obnovu varhan 29. 3. 2019 3. 7. 2019
Darovací podmínky 11. 5. 2019 11. 5. 2019
Závazné stanovisko MHMP - OPP 25. 6. 2019 3. 7. 2019
Zápis z mimořádného jednání Ekonomické rady farnosti 22. 11. 2019 28. 3. 2020
Zařazení do dotačního programu MK ČR 2020 (sken) 11. 2. 2020 7. 3. 2020
Oznámení o výběru dodavatele 19. 2. 2020 7. 3. 2020
Smlouva o dílo, též k dispozici podepsaný sken 9. 3. 2020 28. 3. 2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, též k dispozici podepsaný sken 11. 3. 2020 28. 3. 2020
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, též k dispozici podepsaný sken 11. 3. 2020 28. 3. 2020
Rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace na rok 2020 (sken) 29. 4. 2020 24. 5. 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MHMP na rok 2020, též k dispozici podepsaný sken 23. 6. 2020 29. 6. 2020
Zařazení do dotačního programu MK ČR 2021 (sken) 12. 2. 2021 14. 3. 2021