Varhany pro Vinoř

Jste to především Vy, kteří přispíváte k tomu, aby restaurování našich varhan bylo vůbec možné. Proto se snažíme Vám veškeré dění co nejvíce přiblížit. Na této stránce budou postupně zveřejňovány všechny dokumenty, které sehrály důležitou roli v celém procesu přípravy a realizace restaurování našeho nástroje.