Varhany pro Vinoř

Vinořská farnost

Za účelem shromažďování peněžitých příspěvků na restaurování varhan je zřízena veřejná sbírka, osvědčená Magistrátem hl. m. Prahy. Sbírku pořádá Vinořská farnost, jakožto církevní právnická osoba:

Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha - Vinoř
Vinořské náměstí 16
Praha 9 - Vinoř
190 17
IČO: 63111349
www.farnost-vinor.org

V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či připomínek nás neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese:

Pověřené osoby

Toto jsou osoby pověřené vykonáváním veřejné sbírky a nakládáním s osobními údaji v souladu s darovacími podmínkami:

VR Atelier

Kontakt na VR Atelier (tisk certifikátů, dary v hotovosti):

VR Atelier
Bukovinská 96
Praha 9 - Vinoř
190 17
tel.: 266317512
vr@vratelier.cz