Varhany pro Vinoř

1. etapa zahájena


Autor: Ondřej Hrubý Publikováno: 15. 3. 2020

9. březen 2020 byl pro nás velkým dnem. Začaly totiž práce na více než rok připravovaném restaurování našich varhan. Chvíli po 11. hodině dopolední dorazil k vinořskému kostelu varhanář MgA. Marek Vorlíček se svým restaurátorským týmem, čítající celkem čtyři osoby.

Otevřel jsem jim kostel a začaly přípravné práce. Nošení beden, nářadí a jiných věcí do hlavní lodi kostela a na kůr. Nedlouho poté dorazil na místo diecézní organolog Štěpán Svoboda, pod jehož dohledem byla podepsána smlouva o dílo, včetně příslušných dvou dodatků shrnující práce na rok 2020. Poté již nic nebránilo tomu, aby se varhanáři pustili naplno do práce.

Cílem tohoto dne bylo z varhan demontovat kritické části, které mají být v roce 2020 restaurovány a přepravit je do varhanářské dílny v Domažlicích, avšak zároveň zachovat část varhan hratelnou. Naše varhany se dají rozdělit do tří částí:

  • hlavní stroj,
  • stroj pozitivu,
  • pedálový stroj.

I když jsou celé varhany umístěné v jediné skříni, každý stroj uvnitř tvoří samostatný konstrukční celek – tj. má vlastní píšťaly, vlastní vzdušnici, trakturu a klaviaturu na hracím stole (místo odkud se na varhany hraje). Předmětem prvních dvou etap, které se mají uskutečnit v roce 2020, je především restaurování vzdušnic hlavního stroje a pedálu. Dále restaurování některých řad píšťal (rejstříků) hlavního stroje. Nakonec pak restaurování měchu, který je společný všem strojům.

Po odkrytí desek varhanní skříně přišly první na řadu píšťaly hlavního stroje a pedálu. To aby bylo možné demontovat vzdušnice, na kterých píšťaly volně stojí. Celkem tak bylo třeba ze skříně vyndat 504 píšťal, jednu po druhé. Nejmenší píšťaly měří jen několik málo centimetrů. Ty největší dosahují i ke dvěma metrům. Píšťaly byly hned po vyndání inventarizovány a ukládány do šuplat a speciálních pochev.

Věděli jste, že...?
Vzdušnice jsou srdcem varhan. Jsou to duté komory ve tvaru kvádru, do kterých je z jedné strany přiveden vzduch vedením (vzduchovodem) od měchu. Ze spodní strany vzdušnice je napojena traktura – soustava mechanických táhel a převodů, spojující vzdušnici s klaviaturou hracího stolu. Obvykle platí, že každá klaviatura odpovídá jinému stroji ve varhanách – tj. je napojena vlastní trakturou na jinou vzdušnici. Uvnitř vzdušnice je systém ventilů a přepážek pro rozvod vzduchu k jednotlivým píšťalám, které stojí na vrchní straně vzdušnice.

Pro demontáž vzdušnic bylo tedy ještě třeba odpojit trakturu hlavního stroje a pedálu. Traktura má dvě části: První vede od klaviatury k tzv. hřídelové desce (mechanický rozvaděč). Druhá část traktury propojuje hřídelovou desku se vzdušnicí. Samozřejmě stačilo odpojit pouze druhou část traktury. Poté již nic nebránilo vlastnímu odpojení vzdušnice. Napojení vzduchovodu bylo řešeno lepením, navíc ještě přelepeno papírem na povrchu. Nebylo tedy jiné řešení než přívod vzduchu "odtrhnout". Při opětovné instalaci vzdušnice bude přívod opět řádně restaurován.

Protože dvě vzdušnice z celkových tří byly demontovány, bylo ještě nutné zaslepit vývody vzduchovodů k demontovaným vzdušnicím, aby tudy neutíkal vzduch a byla tak zachována funkčnost třetí vzdušnice – stroje pozitivu. Tento stroj čítá 4 rejstříky z celkových 14; II. manuál (klaviatura) tedy zůstává funkční.

Nakonec se jako zázrakem podařilo všechny demontované části a píšťaly narovnat do nákladního prostoru dodávky. Práce tak mohly téměř po 8 hodinách za tmy skončit. Části varhan budou po příjezdu do dílny v Domažlicích pečlivě inventarizovány, zbaveny nečistot, očištěny suchou parou, a ozářeny paprsky ϒ. Poté bude cca v polovině dubna svolán první kontolní den, ze kterého snad vzejde další kratší článek.

← Zpět na seznam článků