Varhany pro Vinoř

Máme varhanáře!


Autor: Ondřej Hrubý Publikováno: 7. 3. 2020

Tento článek byl zveřejněn ve 143. čísle Vinořského zpravodaje.

Jistě Vás zajímá jak pokračují přípravy na restaurování našich varhan. Nejdříve mi dovolte trochu statistiky.

Jen přes Vánoce se do veřejné sbírky podařilo nashromáždit přes 200.000,- Kč. Tuto částku jsme opravdu nečekali, všem dárcům upřímně děkujeme. Značnou část této sumy se podařilo vybrat díky štědrosti mnohých podnikatelů, a to nejen místních. Bez dobrovolníků, kteří propagovali naše varhany i za hranice Vinoře, bychom tak velký úspěch nikdy nezaznamenali. I jim tedy patří velké díky!

Celková částka na účtě veřejné sbírky tak činí téměř 545.000,- Kč (údaj k datu 20. 2. 2020). Tato částka je jistě dostačující pro spoluúčast na prvních dvou etapách – tedy na práce, které se uskuteční v letech 2020 a 2021. Proč pro spoluúčast? Protože farnost je závislá na státních dotacích od Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) a Ministerstva kultury (MKČR). Na každý rok znovu žádáme obě instituce o dotaci a bez poskytnutí alespoň jedné z nich nelze danou etapu realizovat. Poskytnutí dotace je podmíněno určitou spoluúčastí farnosti (u MHMP alespoň 35%, u MKČR alespoň 10% z požadované částky). MHMP jsme na rok 2020 žádali o 325.000,- Kč. a MKČR o 400.000,- Kč. MHMP nám oznámí svoje rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace do 30. 5. 2020.

Grant od MKČR již máme písemně potvrzený. Obdržíme 300.000,- se spoluúčastí 10%. Toto je dostačující informace na to, abychom se mohli pustit do první etapy restaurování.

Protože značná část restaurování je hrazena z veřejných prostředků – dotací, bylo nutné vyhlásit zadávací řízení, které se uskutečnilo v průběhu ledna a února. Nabídku podal pouze jeden varhanář, protože v současném varhanářství je převis poptávky nad nabídkou, a varhanáři tak zakázky nestíhají. Tuto nabídku hodnotící komise doporučila k výběru a nabídka byla 19. 2. 2020 vybrána. Varhanářem není nikdo jiný než MgA. Marek Vorlíček. Nyní stojíme před podpisem smlouvy o dílo.

varhanar MgA. Marek Vorlíček je šikovný český varhanář. Za sebou má několik referenčních nástrojů českého baroka (např. varhany v Kašperských Horách nebo v Bělé nad Radbuzou). Kromě varhanářství se věnuje také sbormistrovství a hře na varhany. Vystudoval pražskou konzervatoř a akademii múzických umění (HAMU). V letech 2006 až 2017 vedl Kühnův smíšený sbor.

Zahájení první etapy prací je již naplánováno na pondělí 9. března. Tento den budou varhany rozebrány a jejich část odvezena do varhanářské dílny v Domažlicích. Budou restaurovány vzdušnice hlavního stroje a pedálu, klínový měch a celkem 3 řady píšťal hlavního stroje (Kvintadena, Rauschquinta a Mixtura). Vzdušnice budou petrifikovány ve směsi vosků a pryskyřic, aby se tak zacelily veškeré netěsnosti a dírky od červotoče. V této lázni budou naloženy minimálně dva měsíce než bude moci varhanář přistoupit k restaurování mechanických částí vzdušnice.

Nástroj zůstane v tomto roce z malé části hratelný (4 řady píšťal z celkových 14 řad). Předpokládáme, že v příštím roce vinořské varhany na nějakou dobu umlknou zcela. Je však již zcela jisté, že zbývá posledních pár dnů, kdy je možné naše varhany slyšet v takové zvukové podobě tak, jak je přestavěl varhanář Schiffner a jak sloužili generacím více než posledních 100 let. Doufejme, že za několik málo let uslyšíme varhany v jejich původním barokním lesku, podobně jako tomu bylo, když byly postaveny v roce 1771.

← Zpět na seznam článků