Varhany pro Vinoř

Kola jsou už v pohybu


Autor: Ondřej Hrubý Publikováno: 20. 4. 2019

Uplynulo více než čtvrtletí od publikování posledního článku. Proto by se snad mohlo zdát, že úsilí kolem příprav rekonstrukce varhan ustalo. Opak je pravdou. Od té doby se podařilo hned několik věcí, o které bychom se s Vámi rádi podělili.

V první řadě se vůbec podařilo spustit tyto webové stránky a zřídit veřejnou sbírku, o které se dočtete hned na úvodní stránce.

Dále velmi intenzivně pracujeme na projektu adopce píšťál, který (po odložení původního termínu) plánujeme spustit začátkem května. Každý si, pomocí připravované webové aplikace, bude moci symbolicky adoptovat píšťalu z více než celkových 500, kterými naše varhany disponují.

Ačkoli byla v posledním článku zveřejněna informace o celkových nákladech na restaurování bezmála 1,6 mil. Kč, rádi bychom zdůraznili, že se jedná o částku orientační. Zatím je celkový rozsah restaurování (a tedy i jeho cena) předmětem projednávání.
1. 4. 2019 byla podána žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené obnové kulturní památky na odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Až po jeho vydání (nejpozději začátkem června 2019), dále po provedení a uzavření poptávkového řízení na varhanáře, který bude rekonstrukci provádět, budeme znát přesnou cenu restaurátorského zásahu. Po vydání závazného stanoviska také zveřejníme na těchto stránkách restaurátorský záměr, ve kterém je detailně rozepsán rozsah a technické podrobnosti celého restaurátotského zásahu.

Vedle navrácení zvukového fondu varhan do původní barokní podoby je ve hře i přestavba hracího stolu na původní barokní spielschrank - tedy hrací stůl (místo odkud se varhany ovládají) integrovaný do varhaní skříně, kdy varhaník sedí zády k oltáři. Kromě toho, že by přestavba hracího stolu zvýšila autentičnost nástroje, prospěla by i po technicke stránce. V současnosti je totiž stisk kláves neúnosně těžký a varhaník se při hře na nástroj neskutečně nadře; o rychlých "bězích" na klaviatuře ani nemluvě. Přesun hracího stolu blíže ke skříni by tento problém zcela vyřešil, neboť by se tak zjednodušilo vedení tzv. traktury (systém mechanických převodů od píšťal až k hracímu stolu).

← Zpět na seznam článků