Varhany pro Vinoř

Na této stránce budeme průběžně zveřejňovat články zaznamenávající veškeré dění týkající se restaurování našich varhan.