Varhany pro Vinoř

Na této stránce budeme průběžně zveřejňovat články zaznamenávající veškeré dění týkající se restaurování našich varhan.

article descriptive image

1. etapa zahájena

Publikováno: 15. 3. 2020
9. březen 2020 byl pro nás velkým dnem. Začaly totiž práce na více než rok připravovaném restaurování našich varhan. Chvíli po 11. hodině dopolední dorazil k vinořskému kostelu varhanář MgA. Marek Vorlíček se svým restaurátorským týmem, čítající celkem čtyři osoby...
Ondřej Hrubý
article descriptive image

Máme varhanáře!

Publikováno: 7. 3. 2020
Jistě Vás zajímá jak pokračují přípravy na restaurování našich varhan. Nejdříve mi dovolte trochu statistiky...
Ondřej Hrubý
article descriptive image

Adopce píšťal je spuštěna

Publikováno: 11. 5. 2019
Dlouho očekávaná adopce píšťal byla dnes (11. 5. 2019) konečně spuštěna. Byla vytvořena webová aplikace, pomocí níž lze adoptovat jednotlivé píšťaly varhan. Práce probíhaly již od ledna a výsledné softwarové dílo nyní čítá necelých 10 000 řádek zdrojového kódu...
Ondřej Hrubý
article descriptive image

Kola jsou už v pohybu

Publikováno: 20. 4. 2019

Uplynulo více než čtvrtletí od publikování posledního článku. Proto by se snad mohlo zdát, že úsilí kolem příprav rekonstrukce varhan ustalo. Opak je pravdou. Od té doby se podařilo hned několik věcí, o které bychom se s Vámi rádi podělili...

Ondřej Hrubý
article descriptive image

Varhany potřebují opravu

Publikováno: 2. 1. 2019

Nyní již minulý rok 2018 se mohl chlubit opravdu rekordním suchem, které si vybralo svou daň. Kromě úrody utrpěla i řada varhan v českých kostelích a vinořské varhany bohužel nebyly výjimkou...

Ondřej Hrubý, Kamila Brunovská